KTU konferencija „ŠILUMOS ENERGETIKA – 2024”

2024 m. sausio mėn. 31 d. vyko SANTAKOS SLĖNYJE įvyko konferencija „ŠILUMOS ENERGETIKA – 2024”.

Konferencijoje aptarti šiandienai ir ateičiai aktualūs energetikos politikos ir technologijų vystymo klausimai, tokie kaip vandenilio panaudojimas, atsinaujinančių energijos šaltinių integravimas ir balansavimas, šilumos ir elektros energijos generavimo ir tiekimo sistemų optimizavimas ir naujausių, moksliniais tyrimais grįstų, technologijų kūrimas ir taikymas.

Pateikiame konferencijos pranešimų medžiagą:

PLENARINIS POSĖDIS

ŠILUMOS ŪKIS ENERGETIKOS TRANSFORMACIJOS PLANUOSE. INGA ŽILIENĖ, Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija, viceministrė

CŠT SEKTORIAUS RAIDA IR PERSPEKTYVOS. dr. VALDAS LUKOŠEVIČIUS, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas

VŠT VYSTYMO STRATEGIJA IR ELEKTROS BEI ŠILUMOS SEKTORIŲ SUSIEJIMO GALIMYBĖS. LAURYNAS MERECKAS, AB Vilniaus šilumos tinklai, paslaugų plėtros ir inovacijų komandos vadovas

BALTIJOS JŪROS ENERGETINĖS EKOSISTEMOS VIZIJA. PAULIUS KOZLOVAS, AB Ignitis grupė, technologijų plėtros vadovas

SPECIALISTŲ RENGIMAS ŠILUMOS ENERGETIKAI KTU. dr. EGIDIJUS PUIDA, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto, Energetikos katedros vedėjas

TECHNOLOGIJŲ TAIKYMO SEKCIJA

BIOKURO RINKOS PERSPEKTYVOS. VAIDOTAS JONUTIS, UAB Baltpool, prekybos skyriaus vadovas

ELEKTROS GENERACIJA BIOKURO KATILINĖSE – ORC MODULIO PANAUDOJIMO PATIRTIS. ROLANDAS BITCHERIS,  AB Panevėžio energija, gamybos direktorius

ABSORBCINIO ŠILUMOS SIURBLIO PANAUDOJIMO GILIAM IŠMETAMŲ DŪMŲ ATAUŠINIMUI IR ŠILUMOS ATGAVIMUI PATIRTIS. ERNESTAS VERIKAS, AB Kauno energija, gamybos skyriaus vadovas

ĮVAIRAUS BIOKURO DEGINIMO TECHNOLOGIJŲ TYRIMAI. IGNAS AMBRAZEVIČIUS, LEI Degimo procesų laboratorija, doktorantas

VANDENILIO VAIDMUO DEKARBONIZUOJANT EKONOMIKĄ IR GALIMA SINERGIJA SU CŠT. dr. DALIUS TARVYDAS, LEI Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija, vyriausias mokslo darbuotojas

TVARI ŠILUMOS GAMYBA SU ADAPTYVIA KURO TECHNOLOGIJA. dr. NERIJUS STRIŪGAS, LEI Degimo procesų laboratorija, vadovas

MOKSLINIAI TYRIMAI IR INOVACIJOS CŠT SEKTORIUJE EUROPOS KOMISIJOS PROGRAMŲ PERSPEKTYVOJE. dr. ROLANDAS URBONAS, LEI direktoriaus pavaduotojas