Kvalifikacijos tobulinimo mokymai

Kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursai organizuojami pagal VIEŠOJI ĮSTAIGA STATYBOS SEKTORIAUS VYSTYMO AGENTŪRA (SSVA) ir LR APLINKOS MINISTERIJOS akredituotas programas:

M-069-12-LIŠTIA (centralizuotas šilumos tiekimas)

Programos pavadinimas: ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa.
Mokymų paskirtis: Kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa skirta specialistams, jau turintiems kvalifikacijos atestatą ir siekiantiems tobulinti savo kvalifikaciją.
Mokymų trukmė: 8 akademinės valandos.
Mokymų kaina: 100 €/ 8 ak. val.

M-070-12-LIŠTIA (aplinkosauga energijos gamyboje)

Programos pavadinimas: ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa.
Mokymų paskirtis: kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa skirta specialistams, jau turintiems kvalifikacijos atestatą ir siekiantiems tobulinti savo kvalifikaciją
Mokymų trukmė: 8 akademinės valandos.
Mokymų kaina: 100 €/ 8 ak. val.

M-071-12-LIŠTIA (atsinaujinanti energija)

Programos pavadinimas: ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa.
Mokymų paskirtis: Kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa skirta specialistams, jau turintiems kvalifikacijos atestatą ir siekiantiems tobulinti savo kvalifikaciją.
Mokymų trukmė: 8 akademinės valandos.
Mokymų kaina: 100 €/ 8 ak. val.


LTERA mokymų kalendorius