Apie LIŠTIA

LIETUVOS ŠILUMINĖS TECHNIKOS INŽINIERIŲ ASOCIACIJOS pagrindinis tikslas – siekti savo veiklos sferos technikos sričių progreso Lietuvoje šiomis priemonėmis:

  • viešai skelbti savo nuomonę Respublikos spaudoje aktualiais minėtų sričių klausimais;
  • teikti pasiūlymus valstybinės ir privačioms organizacijoms technikos politikos klausimais;
  • bendradarbiauti, pasidalinti patirtimi su kitų šalių panašiomis organizacijomis;
  • sekti ir propaguoti pasaulio mokslo ir technikos naujoves;
  • kelti specialistų kvalifikaciją, dalyvauti sprendžiant jų licencijavimą;
  • teikti įmonėms, organizacijoms technines (dalykines) konsultacijas;
  • atlikti aktualius šios srities temomis įmonių, organizacijų užsakymus;
  • organizuoti naujų sistemų ir naujos technikos kūrimą;
  • organizuoti konferencijas, parodas, mokymo kursus;
  • leisti periodinį leidinį įstatymo nustatyta tvarka.

Asociacijoje šiuo metu yra:

Kolektyvinių narių

13

Individualių narių

32

Dauguma LIŠTIA narių yra užbaigę studijas KTU arba VGTU.