Apie Asociaciją

LIETUVOS TERMOINŽINERIJOS ASOCIACIJA

pagrindinis tikslas – siekti savo veiklos sferos technikos sričių progreso Lietuvoje šiomis priemonėmis:

  • viešai skelbti savo nuomonę viešoje erdvėje, aktualiais, technologijų klausimais;
  • teikti pasiūlymus valstybinės ir privačioms organizacijoms technikos politikos klausimais;
  • bendradarbiauti, pasidalinti patirtimi su kitų šalių panašiomis organizacijomis;
  • sekti ir propaguoti pasaulio mokslo ir technikos naujoves;
  • kelti specialistų kvalifikaciją, dalyvauti sprendžiant jų licencijavimą;
  • teikti įmonėms, organizacijoms technines (dalykines) konsultacijas;
  • organizuoti naujų sistemų ir naujų technologijų kūrimą;
  • organizuoti konferencijas, seminarus, mokymo kursus;
  • leisti periodinį leidinį.

Asociacijoje šiuo metu yra:

Kolektyvinių narių

12

and description

Individualių narių

29

and description

Dauguma LTERA narių yra užbaigę studijas KTU arba VGTU.