Kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursai

LIŠTIA organizuojami kvalifikacijos tobulinimo kursai, įvyks 2018 m. gruodžio mėn. 12 – 14 dienomis. Kursai organizuojami pagal Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC) ir LR APLINKOS MINISTERIJOS akredituotas programas:

  • programa M-070-12-LIŠTIA (aplinkosauga energijos gamyboje) – 2018-12-12 d. (8 val.);
  • programa M-071-12-LIŠTIA (atsinaujinanti energija) – 2018-12-13 d. (8 val.);
  • programa M-069-12-LIŠTIA (centralizuotas šilumos tiekimas) – 2018-12-14 d. (8 val.).
    Kursų vieta: Studentų g. 56 – 425 auditorija, Kaunas.
    Kursų pradžia: 2018-12-12, 9:00 val.

LIETUVOS ŠILUMINĖS TECHNIKOS INŽINIERIŲ ASOCIACIJA