PRANEŠIMAS
dėl asociacijos pavadinimo pasikeitimo
2021-11-22

Pranešame, kad 2021 m. lapkričio 22 d. LIETUVOS ŠILUMINĖS TECHNIKOS INŽINIERIŲ ASOCIACIJA pakeitė pavadinimą į LIETUVOS TERMOINŽINERIJOS ASOCIACIJA.
Asociacijos rekvizitai, apmokėjimo už suteiktas paslaugas tvarka, teikiamų paslaugų ir prisiimtų įsipareigojimų vykdymo sąlygos nesikeičia.
Visi kiti asociacijos duomenys (adresas, telefono Nr., banko rekvizitai) išlieka tie patys.

Lietuvos Termoinžinerijos Asociacija direktorius

Rolandas Jonynas