KTU konferencija „ŠILUMOS ENERGETIKA – 2024”

2024 m. sausio mėn. 31 d. vyko SANTAKOS SLĖNYJE įvyko konferencija „ŠILUMOS ENERGETIKA – 2024”.

Konferencijoje aptarti šiandienai ir ateičiai aktualūs energetikos politikos ir technologijų vystymo klausimai, tokie kaip vandenilio panaudojimas, atsinaujinančių energijos šaltinių integravimas ir balansavimas, šilumos ir elektros energijos generavimo ir tiekimo sistemų optimizavimas ir naujausių, moksliniais tyrimais grįstų, technologijų kūrimas ir taikymas.

Pateikiame konferencijos pranešimų medžiagą:

PLENARINIS POSĖDIS

ŠILUMOS ŪKIS ENERGETIKOS TRANSFORMACIJOS PLANUOSE. INGA ŽILIENĖ, Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija, viceministrė

CŠT SEKTORIAUS RAIDA IR PERSPEKTYVOS. dr. VALDAS LUKOŠEVIČIUS, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas

VŠT VYSTYMO STRATEGIJA IR ELEKTROS BEI ŠILUMOS SEKTORIŲ SUSIEJIMO GALIMYBĖS. LAURYNAS MERECKAS, AB Vilniaus šilumos tinklai, paslaugų plėtros ir inovacijų komandos vadovas

BALTIJOS JŪROS ENERGETINĖS EKOSISTEMOS VIZIJA. PAULIUS KOZLOVAS, AB Ignitis grupė, technologijų plėtros vadovas

SPECIALISTŲ RENGIMAS ŠILUMOS ENERGETIKAI KTU. dr. EGIDIJUS PUIDA, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto, Energetikos katedros vedėjas

TECHNOLOGIJŲ TAIKYMO SEKCIJA

BIOKURO RINKOS PERSPEKTYVOS. VAIDOTAS JONUTIS, UAB Baltpool, prekybos skyriaus vadovas

ELEKTROS GENERACIJA BIOKURO KATILINĖSE – ORC MODULIO PANAUDOJIMO PATIRTIS. ROLANDAS BITCHERIS,  AB Panevėžio energija, gamybos direktorius

ABSORBCINIO ŠILUMOS SIURBLIO PANAUDOJIMO GILIAM IŠMETAMŲ DŪMŲ ATAUŠINIMUI IR ŠILUMOS ATGAVIMUI PATIRTIS. ERNESTAS VERIKAS, AB Kauno energija, gamybos skyriaus vadovas

ĮVAIRAUS BIOKURO DEGINIMO TECHNOLOGIJŲ TYRIMAI. IGNAS AMBRAZEVIČIUS, LEI Degimo procesų laboratorija, doktorantas

VANDENILIO VAIDMUO DEKARBONIZUOJANT EKONOMIKĄ IR GALIMA SINERGIJA SU CŠT. dr. DALIUS TARVYDAS, LEI Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija, vyriausias mokslo darbuotojas

TVARI ŠILUMOS GAMYBA SU ADAPTYVIA KURO TECHNOLOGIJA. dr. NERIJUS STRIŪGAS, LEI Degimo procesų laboratorija, vadovas

MOKSLINIAI TYRIMAI IR INOVACIJOS CŠT SEKTORIUJE EUROPOS KOMISIJOS PROGRAMŲ PERSPEKTYVOJE. dr. ROLANDAS URBONAS, LEI direktoriaus pavaduotojas

2023-09-13 įvyko seminaras “Saulės elektra šilumos gamybai”

Seminaras organizuotas ES Baltijos jūros regiono programos finansuojamo projekto PV4All, atstovaujamos Lietuvos energetikos instituto ir Lietuvos Termoinžinerijos asociacijos

Seminaro pranešimų medžiaga

Lietuvos Termoinžinerijos Asociacijai – 25 metai

2022 m. gegužės 13 dieną vyko seminaras, skirtas Lietuvos Termoinžinerijos Asociacijos (LTERA) 25 metų veiklos paminėjimui.

Jau 25 metus Lietuvos Termoinžinerijos Asociacija (anksčiau vadinosi Lietuvos Šiluminės Technikos Inžinierių asociacija) siekia savo tikslų. Pagrindinė asociacijos veikla – termoinžinerijos srities inžinierių kvalifikacijos tobulinimas ir profesinių žinių vertinimas.

Nuo 1998 m. Lietuvos Termoinžinerijos Asociacija įsteigė žurnalą „Šiluminė technika”, kurį nuo 2001 m. leidžia kartu su Lietuvos Šilumos Tiekėjų asociacija.

Lietuvos Termoinžinerijos Asociacija 25 metų veiklos minėjimui vykusio seminaro medžiaga:

ŠALDYMO TECHNOLOGIJOS PRIEŠ 25 METUS IR ŠIUOLAIKINĖS INOVACIJOS

VLADISLAVAS LAURINAVIČIUS, NACIONALINĖ ŠALTININKŲ ASOCIACIJA valdybos pirmininkas

 

ŠILUMOS GENERAVIMO TECHNOLOGIJŲ ATEITIS PRAMONĖS IR GYVENAMAJAME SEKTORIUOSE

VYTAUTAS DŽIUVĖ, UAB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI, projektų vadovas

 

ŠILUMOS TINKLŲ VALDYMAS IR SKAITMENIZAVIMAS SIEKIANT MAŽINTI CO2 EMISIJĄ BEI DIDINTI CŠT DARBO EFEKTYVUMĄ

GINTARAS ALEKSIŪNAS, UAB DANFOSS, projektų vadovas

 

ŠILUMOS ATGAVIMAS KOMERCINIUOSE PASTATUOSE IR JOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS

GINTARAS ALEKSIŪNAS, UAB DANFOSS, projektų vadovas

 

LIETUVOS TERMOINŽINERIJOS ASOCIACIJA VEIKLA PER 25 METUS

RIMANTAS BAKAS, LIETUVOS TERMOINŽINERIJOS ASOCIACIJA, prezidentas

Seminaro pabaigoje Lietuvos Termoinžinerijos Asociacijos nariams buvo įteikti naujo dizaino nario pažymėjimai.

Seminaro nuotraukas galima pamatyti sekant žemiau pateiktą nuorodą:

https://photos.app.goo.gl/83CH6Y7gLghfiQuf8

2021-06-11 Dviejų projektų tarpinių rezultatų pristatymas ir diskusija

 

Rezervuokite laiką

Data: 2021 m. birželio 11 d. │ 12:45 iki 14:50

Vieta: MS Teams aplinkoje (nuoroda bus atsiųsta artėjant renginiui) ir Lietuvos energetikos institute (didžioji salė), Breslaujos g. 3, Kaunas – rinkitės jums priimtiną

Registracija

Registracija vykdoma internetu, https://forms.gle/mStjvacTfEiRmTpn8 (registracijoje BŪTINA nurodyti ar atvyksite nurodytu adresu, ar jungsitės elektroniniu būdu).

Dviejų projektų tarpinių rezultatų pristatymas ir diskusija

Trumpai apie Twin-Peaks projektą

Klimato kaitos švelninimas, sintetiniai biodegalai ir atliekų perdirbimas į energiją – šiems aktualiems klausimams skirtas naujas tarptautinis konsorciumas, kurį subūrė Lietuvos energetikos institutas (LEI), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir užsienio partneriai, dalyvaujantys bendrame Europos Sąjungos programos „Horizontas 2020“ projekte TWIN-PEAKS. Novatoriško projekto tikslas – inovacijų ir technologinių sprendimų kūrimas atliekų perdirbimo į energiją ir sintetinių biodegalų srityse, siekiant prisidėti prie klimato kaitos švelninimo, žinių mainai keičiantis gerąja patirtimi, visuomenės švietimas ir bendrų tyrimų inicijavimas minėtose srityse.

Trumpai apie RenOnBill projektą

Norint pasiekti 2050 m. numatytą ilgalaikį tikslą sumažinti ES išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį 80 proc., būtina ženkliai padidinti metinį pastatų renovacijos procentą, nuo dabartinio 0,4 proc. – 1,2 proc. iki bent 2,3 proc. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, 2019 m. kovo mėn. buvo pradėtas „RenOnBill“ projektas – Gyvenamųjų pastatų modernizavimas apmokant per sąskaitas už energiją. Šio projekto tikslas yra sukurti on-bill modelį, kurio pagalba mėnesinės sąskaitos už komunalines paslaugas naudojamos kaip investicijų į gyvenamųjų pastatų modernizavimą grąžinimo priemonė. 

Nuoširdžiai kviečiame Jus dalyvauti Twin-Peaks ir RenOnBill projektų tarpinių rezultatų pristatyme ir diskusijoje. Programa: 

ProgramaLaikas
Dalyvių registracija, prisijungimas12:45-13:00
Twin-Peaks projekto pristatymas, dr. Andrius Tamošiūnas, projekto koordinatorius, LEI13:00-13:15
Požiūrio į inovacijas bei atliekų rūšiavimo žvalgomojo tyrimo rezultatai, doc. dr. Aušra Pažėraitė, VDU13:15-13:45
Q&A13:45:13:55
Interaktyvi diskusija dėl suvokiamų trikdžių13:55-14:10
RenOnBill projekto rezultatų pristatymas, dr. Rolandas Urbonas, LEI14:10-14:30
Interaktyvi diskusija dėl išskirtų schemų įgyvendinimo14:30-14:50
Baigiamoji diskusija ir kava14:50-…

Kita informacija

Jei kiltų klausimų, kreiptis: dr. Rolandas Urbonas, Rolandas.Urbonas@lei.lt, arba dr. Aušra Pažėraitė, Ausra.Pazeraite@vdu.lt. Daugiau informacijos apie projektus galima rasti tinklalapiuose: www.twinpeaks-h2020.eu/en/home/ ir www.renonbill.eu.

Laukiame Jūsų sudalyvaujant!

2020-02-27 – Lietuvos Energetikos Institute pristatytos galimybės dalyvauti paskutiniuose programos „Horizontas 2020“ kvietimuose

2020 m. vasario 27 d. Lietuvos Energetikos Institute vyko Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) bei Lietuvos energetikos instituto (LEI) organizuotas renginys „Paskutinė galimybė dalyvauti „Horizontas 2020: saugi, švari ir efektyviai naudojama energija kvietimuose“.

Daugiau informacijos apie renginį čia.

 

 

2019-04-16 – SEMINARAS „CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS IR POVEIKIO KLIMATO KAITAI MAŽINIMAS DIEGIANT PAŽANGIUS SPRENDINIUS”

Seminaro organizatorius:
LEI , LIŠTIA

Data

balandžio 16, 2019

Vieta

Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas

Seminaro pranešimai

Temperatūros ir hidraulinio rėžimo planavimas bei optimizavimas  CŠT: patirtis Danijoje. Leif Moller Jakobsen, Danfoss A/S Danija Leif Moller Jakobsen, Danfoss A/S Danija

Statinių ir dinaminių šiluminių-hidraulinių procesų centralizuotose šilumos tiekimo sistemose modeliavimas, modernizuojant magistralinius šilumos tiekimo tinklus.M. Valinčius, A. Kaliatka, Lietuvos energetikos institutas

Teršalų emisijų mažinimo priemonės vidutinės galios kurą deginantiems įrenginiams.Kęstutis Buinevičius, Kauno technologijos universitetas

Energiją generuojantys CŠT vartotojai: technologijos ir įdiegtų sistemų pavyzdžiai.Rokas Valančius, Kauno technologijos universitetas Rokas Valančius, Kauno technologijos universitetas

Šiluma renovuotiems daugiabučiams: „kariauti negalima bendradarbiauti“? Ramūnas Gatautis, Lietuvos energetikos institutas

2019-04-03 – Seminaras „Inovatyvi kompleksinė šilumos ir elektros energijos ir transporto degalų gamybos technologija – perspektyva ateities energetikoje“

Seminaro organizatorius
LEI, AB „Kauno energija”, VTT, UAB „Enerstena”

Data
balandžio 03, 2019

Vieta
Europa Royale Kaunas,

Miško g. 11, LT-44321 Kaunas, Lietuva

Lietuvos Energetikos Institutas (LEI) kartu su Suomijos technologinių tyrimų centru (VTT), UAB „Enerstena“ ir AB „Kauno energija“ rengia mokslinį seminarą: „Inovatyvi kompleksinė šilumos, elektros energijos ir transporto degalų gamybos technologija – perspektyva ateities energetikoje“. Renginio metu bus pristatoma ES Horizon 2020 programos projekto „Flexible combined production of power, heat and transport fuels from renewable energy sources“ ( www.flexchx.eu) veikla. Renginyje dalyvaus ir pranešimus pristatys projekto partneriai tokie kaip VTT, naftos produktų gamintojai NESTE, cheminių reaktorių kūrėjai INERATEC, energetikos kompanija HELEN. Projekto FLEXCHX koncepcija apima ne tik dujinimo procesą, katalitinį dujų skaidymą, elektrolizę, degalų sintezę iš biomasės, bet ir atliekinių šilumos srautų integravimo galimybių analizę į CŠT jegaines.
Dalyvavimas renginyje nemokamas.

Būtina išankstinė registracija iki kovo 25 d. paspaudus nuorodą: FLEXCHX.

Užsiregistravusiems dalyviams bus įteikiami sertifikatai už išklausytą 5 val. seminarą apie Inovatyvias kompleksines ateities technologijas.

Kasmetinė nacionalinė konferencija “ŠILUMOS ENERGETIKA IR TECHNOLOGIJOS-2019”

Kasmetinė nacionalinė konferencija “ŠILUMOS ENERGETIKA IR TECHNOLOGIJOS-2019”

Data

2019-01-31

Konferencijos vieta

K. Baršausko g. 59, Kaunas, Slėnis „SANTAKA“

Konferencijos programa

Plenarinio posėdžio pranešimai

 1. NAUJOS PARAMOS GALIMYBĖS ENERGETIKOS SEKTORIUJE
  Vidmantas Macevičius, Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija, viceministras
 2. MIESTŲ VYSTYMOSI IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS
  Živilė Šimkutė, MASH Studio urbanistė, Tarptautinės regionų ir miestų planuotojų organizacijos narė
 3. ŠILUMOS KAINODARA. KADA MAŽIAU YRA DAUGIAU IR ATVIRKŠČIAI?
  Matas Taparauskas, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vedėjas
 4. PROGRESYVIŲ SPRENDIMŲ DIEGIMAS IR REZULTATAI KAUNO CENTRALIZUOTAME ŠILUMOS TIEKIMO TINKLE
  Ūdrys Staselka, AB „Kauno energija“, atstovas ryšiams su visuomene
 5. INOVACIJŲ POREIKIS CŠT SEKTORIUJE
  dr. Valdas Lukoševičius, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, prezidentas
 6. MOKSLINIS-TECHNINIS POTENCIALAS TEIKIANT PASLAUGAS
  dr. Rimantas Levinskas, Lietuvos energetikos institutas, MTEPIPS vadovas
  dr. Egidijus Puida, KTU Šilumos ir atomo energetikos katedra, vedėjas
  dr. Rimantas Bakas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, prezidentas


KONFERENCIJĄ ORGANIZUOJA:

Kauno technologijos universiteto, Šilumos ir atomo energetikos katedra kartu su partneriais:

Lietuvos energetikos institutu,

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija,

Branduolinės energetikos asociacija.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

El. pašto adresas pranešimams: rolandas.jonynas@ktu.lt

KTU Šilumos ir atomo energetikos katedra, Studentų g. 56-428, LT-51424, Kaunas

Tel.:     +370 646 01096;

             +370 37 300445;